Uitgevoerde activiteiten

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN IN HET SEIZOEN 2016/2017

In totaal hebben er in het theater seizoen 2016/2017, 270 activiteiten plaatsgevonden in Jungle Amsterdam. De activiteiten varieerden van talkshows, debatten, concerten en dansavonden tot verhuur voor feesten en veel workshops.

Hieronder een opsomming van het de aantallen per soort activiteit, met daarbij nadere uitleg over de diverse activiteiten.

17 Talkshows en debatten.

Hieronder valt de talkshow van DWARS door Oost in de Jungle, over Amsterdam Oost, met onderwerpen uit de cultuur, politiek, sport, literatuur en een vaste quiz om de kennis van de bezoekers over Amsterdam Oost te testen. Deze talkshow vindt maandelijks plaats op de eerste woensdag van elke maand.

Verder onze eigen talkshow, Bomen in de Jungle, over allerlei groene en duurzame onderwerpen.

Ook BOOT een studentenonderzoeksbureau heeft één talkshow georganiseerd voor de buurt.

Onder de debatten vielen met name de jongerendebatten die in samenwerking met IDEA de jongerendebatorganisatie zijn georganiseerd.

15 Lezingen, presentaties en netwerkbijeenkomsten.

Hieronder vielen ons eigen Jungle Café, een maandelijkse bijeenkomst over uiteenlopende duurzame onderwerpen, waar professionals en geïnteresseerden samen komen om oplossingen te bedenken voor duurzame vraagstukken.

Door de UvA, afdeling Science Park is een reeks lezingen over het uitsterven van diersoorten door menselijk handelen gegeven. Deze lezingen waren voor studenten, maar ook voor andere geïnteresseerden toegankelijk.

Een aantal studenten heeft projecten gepresenteerd in het kader van het Tesla project dat zij op de Universiteit uitvoerden.

9 Buurtactiviteiten

Hieronder vallen activiteiten die met name voor buurtbewoners zijn georganiseerd. Het gaat daarbij om inspraakbijeenkomsten en over bewonersactiviteiten, zoals de bijeenkomsten van het groennetwerk uit de Dapperbuurt.

11 Open podia

In totaal is de zaal 11 keer gebruikt voor open podia, zoals onze eigen Zangsessie, de Singing Sunday. Een aantal open podia zijn ook door studentenverenigingen georganiseerd.

Ruilbeurs

Er heeft eenmaal een ruilbeurs plaatsgevonden. De opzet van deze beurs was dat mensen spullen die zij niet langer nodig hebben, maar die nog wel goed zijn, kunnen ruilen met anderen. Daarnaast was er een repair café aanwezig, een kringloopwinkel en een stand van het Zero Waste Lab, die informatie bood over de mogelijkheid om afval in te leveren in ruil voor munten, die bij plaatselijke winkeliers kunnen worden ingeleverd.

Fête de la Musique

Het jaarlijks feest van de muziek, georganiseerd door de Franse gemeenschap in Nederland, waar bij allerlei artiesten belangeloos optreden. Een dag van ontmoeten, nieuwe contacten leggen en vriendschappen opfrissen.

Café Rosa

Een café dag plaatsvindt als er vraag naar is, tussen 16.00 en 19.00 uur op woensdag, donderdag of vrijdag. In Café Rosa, dat vernoemd is naar Rosa Luxemburg, kan iedereen die iets te vertellen, presenteren of uit te proberen heeft terecht. Vooraf moeten mensen zich aanmelden, zodra er een programma is, wordt het café ingepland. In het seizoen 2016/2017 is dit in totaal zo’n drie keer het geval geweest. Dit programma moet duidelijk nog meer promotie krijgen.

3 filmavonden

Tijdens het Roots Festival en het Cineblendfestival, hebben wij in samenwerking met deze beide partijen, een drietal films vertoond. Deze documentaires hadden als thema, vluchtelingen en muziek. Verbonden aan de vertoning was een inhoudelijk programma, bestaande uit muziek, of een toelichting van de maker op de film. Hierbij ontstond ook een levendige dialoog met het publiek.

32 Concerten/Voorstellingen

Er hebben 32 concerten plaatsgevonden, van zeer uiteenlopende genres. Zo hebben er flamenco concerten plaatsgevonden, maar ook veel Zuid-Amerikaanse muziek, zoals salsa, of Peruaans of Cubaans. Een deel van deze concerten bestond ook uit presentaties van muziekscholen en individuele muziekdocenten. Het niveau was dus ook zeer divers, soms waren het uitvoeringen van professionele musici, die hun inspiratie bijvoorbeeld uit de natuur haalden, zoals het geval was bij het Green Beats Café en bij Vonk Playground. Op andere momenten ging het om jonge leerlingen van de muziekschool of de Drumschool.

Behalve concerten hebben er ook een aantal theatervoorstellingen plaatsgevonden, zoals een voorstelling met dak- en thuislozen en een voorstelling van een Surinaams toneelgezelschap.

26 Dansavonden

Deze categorie is een verzameling van middagen en avonden, waarbij geen gebruik gemaakt werd van live muziek, maar van DJ’s en waarbij het doel van de middag of avond met name was om het publiek aan het dansen te krijgen. Soms voor een bepaalde publieksgroep, zoals jongeren, soulliefhebbers of Tangodansers.

121 Workshops in drie verschillende groepen onderverdeeld.

Veel mensen gebruiken onze zaal om workshops te geven. Wij hebben op dit gebied twee vaste huurders en daarnaast nog een heleboel eenmalige huurders, of mensen die op af en toe de zaal huren voor een workshop.

32 salsalessen: Op de maandag zitten er standaard salsalessen in de Jungle, met uitzondering van de schoolvakanties.

48 5-Rythms Dance: Deze meditatieve dans die ook wel bekend is onder de naam ‘Blote Voeten Dans’, zit elke dinsdag bij ons in de Zaal. Deze workshop waarbij mensen elke dinsdag in kunnen springen gaat het hele jaar door, zonder onderbreking. Soms wordt er door de beide workshopleiders ook in de weekenden en vakanties extra workshops georganiseerd.

41 Diverse workshops: Hierbij gaat het om de speciale activiteiten van de 5-Rythms Dance, maar ook om allerlei andere workshops. Soms voor een specifieke groep, zoals een bedrijf of mensen die iets te vieren hebben en dit met een gemeenschappelijke activiteit doen, maar het kan ook gaan om theaterworkshops voor kinderen uit de buurt of een workshop over een duurzaam thema.

33 Verhuuractiviteiten, onderverdeeld in twee soorten.

De verhuuractiviteiten van Jungle Amsterdam zorgen voor de inkomsten die nodig zijn om de kosten te dekken en het centrum te laten draaien. Bij verhuur gaat het om de inkomsten van de huur, maar zeker ook om de inkomsten van de drank die verkocht wordt. Daarbij zijn twee soorten verhuur te onderscheiden, de verhuur voor feesten en partijen. Deze categorie is wat betreft de inkomsten het belangrijkste voor Jungle Amsterdam. Daarnaast is er verhuur van de zaal voor andere privé activiteiten, zoals vergaderingen, bedrijfsbijeenkomsten e.d. Deze vinden meestal overdag plaats en hierbij zijn de inkomsten beperkt, maar het is wel een goede manier om onze zaal ook overdag nog rendabel te maken.

25 Verhuur voor feesten: Hierbij zijn studentenverenigingen een zeer belangrijke groep voor ons. Ook privé feesten, zoals verjaardagen e.d. komen veel voor.

8 Verhuur voor diverse activiteiten.