Doelstellingen

DOELSTELLINGEN STICHTING SCARABEE

1. De stichting heeft ten doel het beheren en continue ontwikkelen van een exclusief en goed lopend muziek theater dat een functie van belang heeft op gebied van met name geïmproviseerde muziek, cultuur en maatschappelijke vraagstukken en als zodanig een functie bekleedt op stadsdeel niveau maar ook voor stad, land en daar buiten, waarbij van belang:

  • Het stimuleren en zo mogelijk ontwikkelen van talenten op het gebied van muziek en cultuur in brede zin in samenspel met het publiek en
  • Het stimuleren van het kritisch denken door discussies over maatschappelijke vraagstukken
  • Het bevorderen van wederzijds begrip en het op gang brengen van een dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen door het organiseren van multiculturele activiteiten en
  • De aanwezigheid van podium of podia voor beoefenen en beluisteren van geïmproviseerde muziek, al dan niet gecombineerd met horeca faciliteiten.
  • 2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door:
  • Het exploiteren van ruimte en het genereren van middelen die nodig zijn om bovenstaande doelen te verwezenlijken en
  • Het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande – in de ruimste zin genomen – in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.
  • 3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

 

De stichting heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit onderstaande personen, die samen de taken van voorzitter en secretaris onderling verdelen:

Peter ten Oort
Rosita Artist

De functie van Commissaris van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie.

De directie van Jungle Amsterdam bestaat uit:
Jannekee Jansen op de Haar
Roberto Lim

 

Directie en medewerkers van Jungle Amsterdam worden beloond volgens de cao Nederlandse Podia